Terms and conditions

Købsbetingelser
Ved køb af ydelser og produkter hos Inge Halmø (CVR 31460808) gælder disse forretningsbetingelser – medmindre andet er aftalt.

Betaling for 1:1 terapi skal ske senest dagen efter terapien.

Betaling for Ø ophold eller workshop: Betales senest 14 dage efter tilmelding. Hvis afbud en måned før kursus/workshop afholdes, kan beløbet tilbagebetales. Ved afbud under en måned før afholdelse, kan der vælges et nyt hold/en anden ydelse.

Datapolitik
Inge Halmø indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsmailen. Formålet med indsamlingen er, at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Inge Halmø har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du er altid velkommen til at rette henvendelse herom.